Hanoinet - Hơn 11 giờ tối, Linh cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH K trở về phòng trọ với mùi rượu nồng nặc. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà, Linh vừa gào lên, rồi chuyển sang khóc ầm ĩ. Mấy phòng bên cạnh nhốn nháo lo giải rượu cho Linh.