Ngày 8/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng với các đơn vị tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 27/8 hàng năm là Ngày Tem Việt Nam.

Ngay 27/8 hang nam la Ngay Tem Viet Nam - Anh 1

Bộ trường Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn công bố quyết định Ngày Tem Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trường Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của tem bưu chính Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh, Ngày Tem Việt Nam được tổ chức nhằm khẳng định vai trò lịch sử của ten bưu chính Việt Nam; góp phần vào việc giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

Qua đó động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong quản lý, nghiên cứu, sáng tác, in ấn, phát hành, sử dụng và quảng bá tem bưu chính Việt Nam.

Đồng thời sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tem bưu chính, thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong các tầng lớp xã hội và tri ân các thế hệ những người làm công tác về tem bưu chính Việt Nam qua các thời kỳ.

Tuấn Dũng