Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận đưa 43 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty 36 - CTCP (MCK: G36), 10,5 triệu cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (MCK: SB1) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 26-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10.500 đồng/cổ phiếu G36, 15 nghìn đồng/cổ phiếu SB1. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới 535 tỷ đồng.

Theo đó, Tổng Công ty 36 - CTCP, mã chứng khoán: G36, đăng ký giao dịch 43.000.000 cổ phiếu phổ thông (bốn mươi ba triệu cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng).

Cổ phiếu G36 chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 26-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty 36 - CTCP có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của Quân đội hiện nay, được thành lập ngày 23-8-2011. Sau 6 năm xây dựng và phát triển vượt bậc, đến nay đã trở thành Tổng Công ty 36 có uy tín cao trong lĩnh vực xây dựng Việt Nam và Quốc tế.

Giá trị sản xuất hàng năm của Tổng Công ty hiện nay đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tạo thu nhập và việc làm ổn định, phát triển cho hơn 10.000 người lao động; tham gia các hoạt động xã hội với số tiền trị giá nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Tổng Công ty đã xây dựng thành công và tham gia nhiều dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia như: Hội trường Bộ Quốc phòng, Nhà làm việc các Ban Đảng. Đập thủy lợi Môn Sơn, Khách sạn 5 sao Bộ Quốc phòng, Đường Đông Trường Sơn, Đường tuần tra biên giới… Hiện nay, Tổng Công ty đã thực hiện hơn 200 dự án trên 50 tỉnh, thành phố trên cả nước và một số dự án tại nước bạn Lào.

Ngay 26-12, UPCoM don 53,5 trieu co phieu G36 va SB1 - Anh 1

* CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, mã chứng khoán: SB1, đăng ký giao dịch 10.500.000 cổ phiếu phổ thông (Mười triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng).

Cổ phiếu SB1chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM tại HNX vào thứ hai, ngày 26-12-2016.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.