(Vietstock) - CTCP Sông Đà 3 (HNX: SD3) thông báo 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 25/10 để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SD3 sẽ trả cổ tức còn lại năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 6% từ ngày 22/11 tại trụ sở công ty và các thành viên lưu ký. Ngoài ra, SD3 còn chào bán 7,999,678 cp cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá và tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 09/11 đến ngày 02/12, cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 09/11 đến ngày 07/12.