Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng mạnh nhất mã CTD, đạt hơn 20,7 tỷ đồng. Tiếp sau đó là NT2 và FLC, với giá trị bán ròng lần lượt 15,7 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng.

Khối ngoại trong phiên 20/10/2016 đã quay trở lại trạng thái giao dịch khá tiêu cực. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng hơn 6,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 243,8 tỷ đồng trong khi bán ra hơn 8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 275,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt hươn 31,5 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 29 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Ngay 20/10: Khoi ngoai ban rong tro lai 31,5 ty dong - Anh 1

Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng mạnh nhất mã CTD, đạt hơn 20,7 tỷ đồng. Tiếp sau đó là NT2 và FLC, với giá trị bán ròng lần lượt 15,7 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SSI dẫn đầu giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 8,55 tỷ đồng. Hai mã DPM và HPG đều được mua ròng hơn 7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 2,4 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu xét về khối lượng họ đã mua ròng 290.635 cổ phiếu.

Ngay 20/10: Khoi ngoai ban rong tro lai 31,5 ty dong - Anh 2

PVS là mã bị khối ngoại trên HNX bán ròng mạnh nhất ở phiên hôm nay, đạt gần 7,7 tỷ đồng. Hai mã NTP và MAS đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, HUT được mua ròng 2,4 tỷ đồng, đáng chú ý HUT là cổ phiếu duy nhất được khối ngoại trên HNX mua ròng trên 1 tỷ đồng.

>>> Xem thêm: VIC tiếp tục thỏa thuận ‘khủng’, hai sàn giảm điểm