Ngày 2/4 tới, sẽ có thêm 15 triệu trái phiếu Chính phủ được đưa vào giao dịch tại sàn Hà Nội...