(Vietstock) - CTCP Kho vận giao nhận Ngoại thương TPHCM (HOSE) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10 để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền này.

Theo đó, công ty sẽ trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối phát hành 3,303,121 cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 25% trong tháng 10, tức 4 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ sẽ được trả bằng tiền mặt với giá 10,000 đồng/cp. Ngoài ra, TMS cũng sử dụng danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 01/04/2010 đến 31/03/2011. Thời gian lấy ý kiến từ 22/10/2010 đến 15/11/2010.