(NDH) Sau 7 phiên mua ròng liên tiếp thì khối nhà đầu tu nước ngoài trên HOSE đã bán ròng trở lại 47,82 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại trên HNX lại mua ròng 7,07 tỷ đồng.

Cụ thể, khối ngoại trong phiên hôm nay (12/11) đã thực hiện mua vào tổng cộng 3,66 triệu cổ phiếu, trị giá 122,37 tỷ đồng, trong khi bán ra 4,83 triệu cổ phiếu, trị giá 163,11 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng là 1,17 cổ phiếu, tương đương giá trị bán ròng đạt 40,74 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, sau khi mua ròng liên tiếp 7 phiên trước đó, với tổng giá trị mua ròng là 286,75 tỷ đồng, thì khối ngoại đã bán ròng trở lại 47,82 tỷ đồng (tương đương khối lượng bán ròng là 1,77 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào 2,44 triệu cổ phiếu và bán ra 4,21 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào là 105,76 tỷ đồng còn giá trị bán ra là 153,58 tỷ đồng.

Mã MSN và VIC dẫn đầu về giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Trong đó, mã MSN giảm 0,6% xuống 80.000 đồng/CP và bị họ bán ròng mạnh nhất, đạt 12,88 tỷ đồng. VIC giữ giá tham chiếu và cũng bị họ bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG giảm nhẹ 0,5% xuống 38.300 đồng/CP, nhưng lại được họ mua ròng mạnh nhất, đạt 4,46 tỷ đồng. Kế tiếp, mã HVG giảm 1,6% xuống 24.800 đồng/CP, nhưng cũng được họ mua ròng hơn 2,66 tỷ đồng.

Trái ngược lại so với sàn HOSE, khối ngoại trên sàn HNX lai mua ròng trở lại 598.097 cổ phiếu, trị giá 7,07 tỷ đồng sau khi bán ròng 2 phiên trước đó. Họ đã mua vào 1,22 triệu cổ phiếu, trị giá 16,61 tỷ đồng, trong khi bán ra 621.503 cổ phiếu, trị giá 9,53 tỷ đồng.

2 mã NTP và SHB đều được khối ngoại trên HNX mua ròng hơn 3 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, NTP giữ giá tham chiếu còn SHB giảm 1,4% xuống 7.000 đồng/CP.

Chiều ngược lại, SD5 giảm 3% xuống 16.000 đồng/CP và bị họ bán ròng mạnh nhất, đạt 2,58 tỷ đồng.

Bình Minh - Người Đồng Hành