Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 327 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/8/2017.

Ngay 11/08: Co 2/327 phieu dang ky TBMT, TBMCH khong hop le - Anh 1

Ngày 11/08: Có 2/327 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 325 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý công trình xã Hải Xuân (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20170808325-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Tiền mặt”; Trong phiếu đăng ký TBMT của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt”. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn .

Ban biên tập

Ban biên tập