Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, vào ngày 02/07 là ngày ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu DC2 của CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 (HNX: DC2).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: DC2; - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng chứng khoán niêm yết: 1.1 triệu cổ phiếu; - Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 11 tỷ đồng; - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ sáu, ngày 2/7/2010