Cuối năm 2016, thời điểm nước rút, áp lực thực hiện kế hoạch cao, các đơn vị của Cục Thuế Nghệ An cũng như các đơn vị khác đang tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách.

Phóng viên Báo Nghệ An ghi lại một số hình ảnh về hoạt động của ngành.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 1

Các cán bộ Chi cục Thuế Vinh lần theo các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên địa bàn. Hiện nay thành phố có nguồn thu cao nhất tỉnh, hàng năm đạt khoảng 15.00 tỷ đồng, tuy nhiên số nợ đọng thuế của Chi cục Vinh còn hơn 100 tỷ đồng.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 2

Chống thất thu thuế xăng dầu là lĩnh vực mới mà Cục Thuế Nghệ An thực hiện. Hiện nay toàn ngành đã thu thêm được 350 tỷ đồng thuế xăng dầu. Trong ảnh: Cán bộ thuế kiểm tra niêm phong kẹp chì cây xăng dầu.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 3

Một cây xăng dầu ở Diễn Châu qua kiểm tra vẫn còn nguyên niêm phong.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 4

Đến nay 1.200 cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được niêm phong. Từ hiệu quả của Cục Thuế Nghệ An trong chống thất thu thuế xăng dầu, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có công văn về việc triển khai áp dụng tại 63 tỉnh, thành cả nước.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 5

Chi cục thuế Yên Thành họp bàn các giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2017 với 170 tỷ đồng.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 6

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tất cả các thủ tục hành chính đều được công khai tại cơ quan một cửa của ngành thuế.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 7

Phòng tin học Cục thuế Nghệ An tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế, góp phần đưa Cục Thuế Nghệ An dẫn đầu về mức độ sẵn sàng đáp ứng tin học trong toàn quốc và dẫn đầu về nộp thuế điện tử.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 8

Cán bộ tin học của Cục Thuế triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho toàn ngành.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 9

Hoạt động đối thoại với doanh nghiệp luôn được ngành quan tâm nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Đồng chí Hà Lê Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An trả lời các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 10

Trong ảnh: Đại diện doanh nghiệp trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Nganh Thue khan truong trong nhung thang cuoi nam - Anh 11

Các phòng kiểm tra thuế số 1, số 2, phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tập trung cao độ cho việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cuối năm. Năm 2016, Cục Thuế Nghệ An phấn đấu hoàn thành thu ngân sách đạt 8.900 tỷ đồng.

Châu Lan - Xuân Hoàng