Trong quý I/2016, ngành Thanh tra đã phát hiện 4 vụ tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng.

Theo báo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I/2016, ngành Thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 03 cá nhân, xử lý hình sự 3 vụ, 5 đối tượng. Qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng khởi tố 24 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng .

Theo Thanh tra Chính phủ, 4 vụ tham nhũng được phát hiện tại các địa phương: Thừa Thiên Huế (1 vụ); Hà Nội (1 vụ); Lâm Đồng (1 vụ); Đồng Nai (1 vụ). Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, trong quý I, có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trường hợp này xảy ra ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I/2016, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Nganh Thanh tra phat hien 4 vu tham nhung voi so tien 3,1 ty dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỷ đồng và 1.637,9 ha đất.

Cũng trong quý I, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 642,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, trong quý, Thanh tra Chính phủ ban hành 4 quyết định thanh tra; 3 kết luận thanh tra ; 3 thông báo kết luận thanh tra, 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận 19 cuộc thanh tra.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương tiến hành 1.551 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 257 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện sai phạm với số tiền là 370,2 tỷ đồng và 1.973,5 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 250,5 tỷ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 119,7 tỷ đồng và 1.637,9 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng .

Về thanh tra chuyên ngành, trong quý I, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 99.339 tổ chức, cá nhân, phát hiện 41.393 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 22.981,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 481 tỷ đồng; đã ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 642,7 tỷ đồng.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 812 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi số tiền là 14,5 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra Chính phủ ban hành 4 quyết định kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành văn bản đôn đốc thực hiện 3 kết luận; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện đối với 2 kết luận. Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 807 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã thu hồi 14,5 tỷ đồng; xử lý hành chính 21 tổ chức, 66 cá nhân.

VĂN HUY