Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu các đơn vị thuộc bộ trước 15/9 này phải rà soát, chuẩn hóa và trình Bộ trên 500 thủ tục hành chính.

Nganh nong nghiep se chuan hoa tren 500 thu tuc hanh chinh - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, trong các thủ tục hành chính phải ưu tiên chuẩn hóa lần này là các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, liên quan tới quản lý nhà nước của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản; đặc biệt là ban hành công bố danh mục mã HS.

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ này đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, kiểm dịch theo hướng giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đã chuyển phương thức kiểm tra trước trong quá trình sản xuất và cấp Giấy chứng nhận ngay khi doanh nghiệp có yêu cầu, rút ngắn thời gian từ 5-7 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc (8 giờ) cho một lô hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Thực tế nhiều lô hàng được cấp giấy chứng nhận trong 2-3 giờ. Bộ NN&PTNT cũng đã rà soát 49 văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế. Đã có 15 văn bản đã sửa đổi, bổ sung, thay thế; 6 văn bản tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thay thế; đã ban hành công bố danh mục mã HS đối với 26 văn bản, còn hai văn bản tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan để hoàn thiện áp mã HS. Bộ NN&PTNT yêu cầu chỉ thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu đối với các loại hàng hóa có nguy cơ lây lan dịch bệnh; đối với hàng hóa chỉ kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo hướng quản lý rủi do sau thông quan.

Gia Khánh