Trong 5 năm, ngành giáo dục ở Cà Mau để nợ chế độ chính sách đối với giáo viên hàng trăm tỷ đồng.

Nganh giao duc Ca Mau no giao vien hang tram ty dong - Anh 1

Từ năm 2011 đến nay ngành giáo dục ở tất cả huyện và TP Cà Mau đều phát sinh nợ các chế độ chính sách đối với giáo viên trong thời gian dài, như huyện Trần Văn Thời hơn 44 tỷ đồng, U Minh trên 36 tỷ đồng, Cái Nước hơn 18 tỷ đồng…

Ngoài nguyên nhân được cho là do số lượng học sinh thực tế cao hơn so với dự toán giao, hệ số lương bình quân của giáo viên cao, thì công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND các huyện, thành phố còn nhiều hạn chế.

Để giải quyết khó khăn trước mắt, tỉnh Cà Mau cho các huyện, thành phố tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng chi trả, nhưng đến nay huyện U Minh vẫn còn nợ 14,5 tỷ đồng, Thới Bình nợ hơn 4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ngành chức năng khẩn trương cân đối nguồn, chi trả các khoản nợ còn lại cho giáo viên trước ngày 20/11. Đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo các huyện để xảy ra sai sót.

Theo VnExpress