TPHCM dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch quốc tế, hiện có khoảng 624 cơ sở lưu trú du lịch với 10.070 phòng...Theo dự kiến, đến năm 2010, TPHCM sẽ đón hơn 4 triệu khách quốc tế, gấp đôi hiện nay, cần có thêm 10.000 phòng. Đến năm 2015, TPHCM cần thêm 10.000 phòng nữa.