Ngày 5-12, Bộ Công thương cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11 của ngành da giày tiếp tục gặp một số khó khăn, đặc biệt về lao động, nên khó đạt mục tiêu xuất khẩu năm.