Công ty khảo sát thị trường quốc tế BMI dự báo tốc độ tăng trưởng kép hằng năm của thị trường công nghệ thông tin Việt Nam tới 12% trong giai đoạn 2011-2015 và đạt doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD vào năm 2015.

TTXVN dẫn báo cáo của BMI nhận định, các yếu tố tạo nên sự tăng trưởng ấn tượng nói trên là lượng người Việt Nam sử dụng máy vi tính tăng; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; Chính phủ đưa ra hàng loạt sáng kiến và kế hoạch phát triển ngành công nghệ thông tin... Theo BMI, chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm thu hút đầu tư vào ngành công nghệ thông tin được các công ty nước ngoài nhiệt tình hưởng ứng...