(VietNamNet) - Thuế, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan sẽ được ngân hàng "thu hộ".

- Thuế, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan sẽ được ngân hàng "thu hộ". Đây là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế dùng tiền mặt do Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan ủy nhiệm thu qua Ngân hàng Công thương (Vietinbank) Ngân hàng sẽ "thu hộ" ngân sách Nhà nước qua hệ thống giao dịch rộng khắp vào năm 2010. (Ảnh: Vietinbank) Ngày 27/7, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và Vietinbank đã ký thỏa thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank. Việc Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan ủy nhiệm thu qua Vietinbank nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử. Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank cho biết, sau lễ ký này, việc ủy nhiệm thu thuế xuất nhập khẩu sẽ được triển khai thí điểm tại Hải Phòng rồi sẽ nhân rộng ra các địa bàn Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, TP.HCM. Dự kiến, sang năm 2010, phương thức này sẽ được nghiên cứu mở rộng triển khai trên toàn quốc. Trước đó, sau 4 tháng thí điểm, Vietinbank đã thu thuế nội địa được 137 tỷ đồng với trên 18.000 giao dịch. Phan Hùng