Ngày 27.7, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và Vietinbank đã ký kết thỏa thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước.

(LĐĐT) - Đây là bước cụ thể tiếp theo việc ký kết thỏa thuận khung về nhờ thu qua ngân hàng được ký kết giữa 3 cơ quan này vào đầu tháng 4.2009. Hoạt động thu ngân sách đối với các loại hình xuất nhập khẩu là một nghiệp vụ tương đối phức tạp vì có liên quan đến việc xử lý các yếu tố chi phí, giá cả của hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh. Ngoài ra, cũng cần cân nhắc đến những yếu tố nước ngoài trong thương mại quốc tế. Việc thu ngân sách sẽ được thực hiện tại các quầy giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank theo phạm vi ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước. Mục tiêu của công tác quản lý thuế là đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Đối với ngành Hải quan, ngoài việc thực hiện mục tiêu này còn phải đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn các ngành đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính như hiện nay. Xuất phát từ mục đích trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu qua ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Đây chính là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống các ngân hàng. Sau buổi ký kết, công việc tiếp theo giữa 3 cơ quan là triển khai thí điểm phối hợp thu tại một số cửa khẩu (như tại Hải Phòng) và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ra các địa bàn khác trong cả nước. Song Minh