NDĐT - Microsoft tiếp tục bán thêm 7.000 bản quyền phần mềm cho Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) theo thỏa thuận vừa được ký chiều nay tại Hà Nội. Đây là ngân hàng thứ tám tại Việt Nam mua bản quyền phần mềm của Microsoft trong hai năm qua.