(TBKTSG Online) - Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Hải Quan, hôm 27-7 đã ký kết quy trình thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước. Theo đó, VietinBank sẽ thu hộ ngành thuế và hải quan các khoản thuế, phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Hồng Phúc Cảng Hải Phòng, đầu mối trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực phía Bắc. Ảnh: TL. Theo ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước, hệ thống các quầy giao dịch, chi nhánh của Vietinbank sẽ được thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Vietinbank hiện có mạng lưới gồm 150 chi nhánh, 800 phòng giao dịch trên 56 tỉnh, thành phố. Trước đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2009, tại địa bàn Hải Phòng, bốn chi nhánh của Vietinbank đã thu thuế nội địa được trên 137 tỉ đồng với trên 18.000 giao dịch. Hải Phòng cũng sẽ là địa bàn đầu tiên ứng dụng thu thuế xuất nhập khẩu qua ngân hàng. Các địa bàn tiếp theo là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TPHCM. Dự kiến, hình thức thu hộ này sẽ được ba bên triển khai trên toàn quốc trong năm 2010.