Sau khi NHNN liên tục điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản, các ngân hàng đã có cuộc chạy đua giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay.Thế nhưng, những ngày gần đây, lãi suất huy động tiền gửi ở một số ngân hàng thương mại đã tăng lên.