TPO - Các ngân hàng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xác định thiệt hại để có chính sách khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi, xóa nợ phù hợp với quy định của pháp luật và thẩm quyền để giúp bà con trong lúc khó khăn do rủi ro thiên tai.

Tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trước ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bất thường tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, trâu, bò của một số hộ dân có vay tiền của ngân hàng bị chết, cơ quan này sẽ chủ động chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội và các Ngân hàng thương mại, phối hợp với chính quyền địa phương xác định thiệt hại để có chính sách khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi, xóa nợ phù hợp với quy định của pháp luật và thẩm quyền của ngân hàng để giúp bà con trong lúc khó khăn do rủi ro thiên tai.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ vận động các ngân hàng thương mại có biện pháp an sinh xã hội hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có trâu bò bị chết trong đợt rét bất thường này (ví như có thể kêu gọi ủng hộ, quyên góp ..)

Trao đổi với Tiền phong, một lãnh đạo NHNN cho biết việc khoanh, giãn, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi và xóa nợ trong một số trường hợp cho bà con nông dân miền núi phía Bắc có thể không dừng lại ở trâu bò mà mở rộng ra cả trong sản xuất nông nghiệp. Cơ quan này sẽ có văn bản chỉ đạo trong sáng nay 26/1.