NHNN đã có Quyết định số 348/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) phát hành trái phiếu bằng VND năm 2009.