Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 7445/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 và Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua tại Nghị quyết số 35/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 14/6/2016.

Ngan hang Quan doi duoc tang von dieu le - Anh 1

Ảnh minh họa.

NHNN yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật . Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký (ngày 4/10/2016). Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Được biết, kết thúc quý 2/2016, lợi nhuận sau thuế của MB đạt 1.508 tỷ đồng, tăng 4,87% cùng kỳ năm trước trong đó hầu hết các mảng kinh doanh của MB trừ mảng dịch vụ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên ngân hàng chỉ phải trích lập dự phòng 582 tỷ trong kỳ (cùng kỳ 2015 phải trích lập 1.187 tỷ đồng).

Hiện Viettel vẫn đang là cổ đông lớn nhất của MB (15,04%) thếp theo là SCIC (10,03%), Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (gần 8%)...

Hòa Lộc

Hòa Lộc