Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda nêu rõ ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực xây dựng thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư và kinh doanh.