Trong 2 ngày 15, 16/11/2014, tại NHNN chi nhánh Lào Cai, Trường Cán bộ ngân hàng phối hợp với Cục phòng chống rửa tiền - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh Lào Cai tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống rửa tiền cho cán bộ, công chức viên chức các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ có 61 học viên đại diện cho NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai và các NHTM, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn. Khóa bồi dưỡng do đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền trực tiếp giảng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và nghiệp vụ về công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Qua khóa bồi dưỡng, các học viên đã nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc tham gia các điều ước quốc tế về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; các khái niệm cơ bản, văn bản pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn hiểu thêm về thực trạng công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam; kinh nghiệm, chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; vai trò của từng cá nhân cán bộ, giao dịch viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Khóa bồi dưỡng với phương châm cơ bản, thiết thực, hiệu quả đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Quang Huy