Ngày 24.11 bà Phạm Thị Hồng Khanh - nhân viên kiểm ngân Phòng Kế toán ngân quỹ, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng - cho biết lãnh đạo ngân hàng này đã có quyết định hủy bỏ quyết định chấm dứt HĐLĐ đồng thời có thông báo mời bà vào làm việc từ ngày 1.12.2016.

Ngan hang Hop tac Soc Trang moi nguoi lao dong tro lai lam viec - Anh 1

Theo đó, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Hợp tác Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-NHHT.ST có nội dung: “Thu hồi Quyết định số 69/QĐ-NHHT.ST ngày 11.7.2016 về việc chấm dứt HĐLĐ đối với bà Phạm Thị Hồng Khanh; bà Phạm Thị Hồng Khanh được làm việc bình thường như trước đây và được hưởng đầy đủ các chế độ như lương, thưởng trong thời gian tạm nghỉ; quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.12.2016”.

Giám đốc Lê Văn Chơn cũng ký thông báo “mời cán bộ công nhân viên trở lại làm việc” gửi bà Khanh: “Tiếp nhận bà Phạm Thị Hồng Khanh trở lại làm việc kể từ ngày 1.12.2016. Yêu cầu bà Khanh lúc 7h30 ngày 1.12.2016 có mặt tại Co.op Bank Sóc Trăng tiếp tục làm việc”. Trước đó, LĐ số 199/2016 ngày 26.8 thông tin “Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Sóc Trăng chấm dứt HĐLĐ không căn cứ vào Luật Lao động” phản ánh chi nhánh ngân hàng này đã chấm dứt HĐLĐ trái luật đối với bà Khanh.

NHẬT HỒ