Về việc người nghèo chưa được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để xây nhà theo Quyết định 167, phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lý khẳng định: Đối với các chương trình chỉ định của Chính phủ, trong đó có Chương trình 167, hộ xây nhà cứ đúng đối tượng được phê duyệt là Ngân hàng CSXH bố trí đủ vốn. Về cơ bản, các tỉnh, thành đều thực hiện đúng tiến độ. Tính đến hết tháng 9.2013, số khách hàng Chương trình 167 đang dư nợ Ngân hàng CSXH là 479.295 hộ với trên 3.817 tỷ đồng.

Xây nhà theo Chương trình 167 ở xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Đối với Quảng Ngãi, ngày 29.6.2009, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách Chương trình 167, cụ thể là 12.744 hộ. Sau khi rà soát lại, số hộ đủ điều kiện được thụ hưởng tăng lên 12.956 hộ. Đến hết tháng 10.2012 có 12.446 hộ hoàn thành xây nhà. Trong số này, Ngân hàng CSXH cho 11.756 hộ vay (96%), với tổng số tiền 94,44 tỷ đồng, các hộ còn lại không có nhu cầu vay.

Ngày 9.7.2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1030 phê duyệt danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách Chương trình 167, với 8.410 hộ. Cụ thể xây 1 nhà trị giá 24 triệu đồng. Số tiền này từ 4 nguồn: Ngân sách; Quỹ “Vì người nghèo tỉnh”; vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và tiền của gia đình. Tuy nhiên, đến tháng 10.2012 vẫn còn 12/14 huyện chưa triển khai phê duyệt danh sách hộ được thụ hưởng.

Trong khi đó, theo Quyết định 167 cuối năm 2012 hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định. Ông Lý cho hay: Ngày 10.4.2013, Bộ Tài chính có Công văn số 4486 yêu cầu Ngân hàng CSXH: “Việc cho vay vốn tín dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở chỉ thực hiện trong giai đoạn 2008-2012. Vì vậy, đề nghị Ngân hàng CSXH dừng việc cho vay đến hết năm 2012; đồng thời tiến hành việc tổng kết, đánh giá theo đúng chế độ quy định”. Do vậy, ngân hàng không thể giải ngân được.

Trang Anh