Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho biết, Vietinbank sẽ trình Chính phủ bán khoảng 25% cổ phần cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong đợt IPO.