Ngày 15/4/2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới “VietinBank” thay thế thương hiệu cũ “Incombank” trước đây.