ND - Đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, nằm phía đông - đông nam tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây được coi là một vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh của quốc gia.