GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre gửi văn bản đến các đơn vị yêu cầu giáo dục, ngăn chặn trò chơi Pokemon và sử dụng tem giấy có chứa chất ma túy.

Ngan chan tro Pokemon va su dung tem giay chua ma tuy trong truong hoc - Anh 1

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh rõ tác hại của trò chơi Pokemon Go, không để học sinh bị cuốn hút vào trò chơi này, ảnh hưởng đến kết quả học tập, mất an toàn khi tham gia giao thông.

Quán triệt không để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được chơi Pokemon Go ở cơ quan, trường học trong và ngoài giờ làm việc, không được chơi khi tham gia giao thông, không chơi khu vực gần ao, hồ, sông, rạch, không đi vào khu vực cơ quan Đảng, Nhà nước, khu quân sự, an ninh quốc phòng...

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của loại tem giấy, phối hợp với địa phương, cha mẹ học sinh có các biện pháp ngăn ngừa, quản lý, giám sát học sinh không để có trường hợp sử dụng loại tem giấy nguy hại này. Nếu phát hiện có người mua bán, tàng trữ, sử dụng phải báo ngay với cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Nhà trường ngoài việc có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội, cũng nên tổ chức nhiều hoạt động, các sân chơi lành mạnh khác cho học sinh, góp phần ngăn chặn học sinh tham gia các trò nguy hại kể trên.