Hanoinet – ĐSQ Anh, Microsoft cùng Trung tâm bảo vệ trẻ em và ngăn chặn xâm hại trẻ em qua mạng Anh quốc (CEOP) phối hợp với Bộ CA tổ chức hội thảo khu vực về ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em thông qua con đường du lịch từ ngày 3-7/12 tại Hà Nội.