Khu bảo tồn biển Hòn Cau nổi tiếng là bãi đẻ của rùa biển, đồi mồi và nhiều loài cá, bổ sung nguồn lợi thủy sản đáng kể cho các vùng biển xung quanh. Tuy nhiên, khu bảo tồn này đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nặng do lượng chất thải từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.