Người đẹp quyến rũ sinh ra tại Loma Linda, California