Bất kỳ ai gặp Diễm Châu lần đầu cũng đều nói cô giống người mẫu Anh Thư, từ khuôn mặt, giọng nói đến cử chỉ, điệu bộ.