Ngày 3/11, chính quyền tỉnh Moscow đã trao tặng phần thưởng Nhà nước và của tỉnh Moscow cho Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn và doanh nhân Đỗ Xuân Hoàng.

Nga trao Huan chuong cho hai cong dan Viet Nam - Anh 1

Đây là các cá nhân, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, thể thao, nông nghiệp… đã có công trong việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, an sinh xã hội của nước Nga. Hai công dân Việt Nam Nam được vinh danh trong đợt này là Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Nguyễn Thanh Sơn và doanh nhân Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt tại Liên bang Nga.

Tỉnh trưởng Moscow Andrey Vorobyev đã trao Huân chương Thánh Sergia Radonezhsky cho Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn vì đã có công trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển hoạt động đầu tư và kinh tế đối ngoại với Liên bang Nga nói chung, tỉnh Moscow nói riêng.

Cũng trong buổi lễ này, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch tập đoàn Mareven Food Central, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga cũng được Tỉnh trưởng Moscow trao tặng Huân chương Thánh Sergia Radonezhsky do đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tỉnh, phát triển củng cố quan hệ truyền thống Việt - Nga.