Với 2 đội bóng gặp nhau tới 2 lần chỉ trong vòng có nửa tháng, gần như không còn điều gì là bí mật nữa.