Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng Yury Baluyevsky và người đồng nhiệm Mỹ, Đô đốc Michael Mullen đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng tại Washington.