VIT - Từ tháng 10 năm nay, chính phủ Nga đã tung ra một danh sách các doanh nghiệp chiến lược quốc gia đang từng bước thị trường hóa, đồng thời còn đề ra một cơ chế dịch vụ chính phủ hoàn thiện.

Năm 2010, trọng điểm cho công tác kinh tế của chính phủ Nga bao gồm: Thứ nhất là thúc đẩy các doanh nghiệp chiến lược quốc gia có quy mô lớn đi theo xu hướng thị trường hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chấn hứng các ngànhkinh tế chủ đạo; Thứ hai là tối ưu hóa cơ chế dịch vụ cho chính phủ, khôi phục sức sống cho các doanh nghiệp nhỏ. Theo kế hoạch mà chính phủ Nga công bố, năm 2010, chính phủ sẽ bắt đầu thúc đẩy việc chuyển đổi cơ chế thị trường hóa cho hàng trăm doanh nghiệp chiến lược quốc doanh. Hãng Itar Tass của Nga cho biết, do các dự án đều liên quan đến vận tải biển, cảng sân bay, năng lượng thủy điện và chứng khoán tài chính…, đồng thời còn liên quan đến cả hầu hết các khu kinh tế chiến lược tại Nga, nên vì thế các dự án này còn đang chờ phê duyệt. Nhưng chuyên gia tại các cơ quan kinh tế Nga đều cho rằng, nếu danh sách được thành lập, chắc chắn không lo không thiếu người mua. Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong tháng này, chính phủ Nga tuyên bố thành lập một Ủy ban điều hành cho Ủy ban tư vấn đầu tư nước ngoài, có quyền hạn tương đương với Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Thành viên của Ủy ban điều hành bao gồm đại diện cơ quan chính phủ và đại diện các công ty nước ngoài, chuyên phụ trách hoạch định nghiên cứu và tư vấn các chính sách đầu tư có liên quan với nước ngoài, giải quyết những tranh chấp giữa Nga và các cơ quan đầu tư nước ngoài. Ngày 24/11, trong cuộc họp công tác chính phủ, TTg Nga Putin đã công bố một báo cáo nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ưu hóa cơ chế dịch vụ của chính phủ. Nội dung báo cáo bao gồm, giảm thiểu cơ chế xét duyệt các dự án thương mại, ngăn chặn tiền tệ hóa dịch vụ hành chính chính phủ. Báo cáo còn chỉ ra rằng, tại hải quan Nga, 90% trình tự nghiệp vụ ngoại thương không phù hợp với quy định luật pháp liên bang. Do đó, TTg Putin nhấn mạnh, việc sửa đổi các cơ quan kinh tế, chính phủ phải bắt tay từ việc giám sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giảm tệ quan liêu hành chính. Đồng thời, cần kêu gọi dừng việc tiền tệ hóa dịch vụ hành chính, thanh giản danh sách các dự án dịch vụ tài chính cần chi trả, hủy bỏ các cơ quan môi giới trực thuộc chính phủ. Theo Chính phủ Nga, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát từ năm ngoái là thời cơ tốt để nền kinh tế Nga chuyển đối. Có nhà phân tích cho rằng, năm 2012, Nga sẽ chào đón một năm lựa chọn mới. Dự đoán, trong việc hoạch định các chính sách kinh tế, Nga không cần phải cân nhắc về sự phát triển của chính quyền trong tương lai.