Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế "Quân đội-2016" khai mạc vừa khai mạc tại Kubinka, ngoại ô Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 1

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 2

Khai mạc Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 3

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 4

Pháo tự hành 240 mm 2S4 “Tulip” tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 5

Máy bay trực thăng hạng nhẹ đa mục tiêu Ka-226T tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 6

Quân y viện dã chiến đa năng tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 7

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 8

Xe kỹ thuật IMR-3 (IMR-3M) tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 9

Dàn radar cơ động tích hợp ba chiều độ cao lớn và tầm trung đa ứng dụng "Nebo-M” tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 10

Xe quân sự trưng bày trong triển lãm tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 11

Phòng thí nghiệm bay của trực thăng tốc dộ triển vọng tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 12

Hệ thống tên lửa phòng không "Antey-2500" trưng bày trong triển lãm tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 13

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 14

Dàn radar cơ động phối hợp ba chiều tầm cao nhỏ "Podlet-K1” trong Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 15

Hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS-1A trưng bày tại triển lãm trong Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 16

Dàn radar cơ động phối hợp ba chiều tầm cao nhỏ "Podlet-K1”.

Nga khoe thanh tuu ky thuat quan su tai Dien dan 'Quan doi- 2016' - Anh 17

Các quân nhân chụp ảnh trên nền các mẫu thiết bị quân sự trong triển lãm tại Diễn đàn quốc tế về kỹ thuật-quân sự “Quân đội-2016”.

Theo Sputnik