VOV.VN - Đây là đề xuất được phái đoàn Nga đưa ra tại một hội nghị giải giáp vũ khí diễn ra ngày 10/3 ở Geneva, Thụy Sỹ.

Việc triển khai các loại vũ khí ra ngoài không gian trái đất cần bị ngăn chặn nhằm tránh xảy ra nguy cơ các quốc gia trên thế giới có thể bị tấn công vào bất cứ thời điểm nào từ bên ngoài trái đất.

Theo phái đoàn Nga, nguy cơ một quốc gia trên thế giới bị tấn công từ bên quỹ đạo trái đất đang ngày càng hiện rõ trước sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật trên thế giới như hiện nay.

Nga đề xuất cấm đưa vũ khí ra ngoài không gian để ngăn chặn nguy cơ một quốc gia bị tấn công từ bên ngoài trái đất (ảnh: KT)

Ngăn chặn đưa vũ khí ra ngoài quỹ đạo trái đất hiện đang là một mục tiêu quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nga. Để thực hiện mục tiêu, Nga đang thúc đẩy các đề xướng, trong đó có dự thảo nghị quyết “Không thực hiện mục tiêu đưa vũ khí lần đầu tiên ra không gian”, đã được trình lên Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc.

Dự thảo nghị quyết này nêu bật các hành động cần phải thực thi để giải phóng không gian khỏi các loại vũ khí.

Một trong số các hoạt động cần được ưu tiên là xây dựng và phê chuẩn một hiệp ước quốc tế có tính chất ràng buộc nhằm ngặn chặn các quốc gia đặt mục tiêu phải đưa được đưa vũ khí của quốc gia mình lần đầu tiên ra ngoài trái đất./.