(HQ Online)- Ngày 14-4, Văn phòng du lịch Nga đã tổ chức khai trương văn phòng tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Nga co van phong du lich tai Viet Nam - Anh 1

Lượng khách Nga đến Việt Nam sau một thời gian suy giảm nay đã phục hồi trở lại. Ảnh: Internet

Văn phòng này sẽ cung cấp thông tin chính thức về du lịch Nga cho thị trường Đông Nam Á, xây dựng và cập nhật thông tin chính thức của du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á trên trang web của văn phòng đại diện cho khách du lịch, doanh nghiệp du lịch Nga; thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Nga tại đây; cung cấp thông tin về chính sách phát triển du lịch, đầu tư tại Nga cho doanh nghiệp các nước Đông Nam Á.

Văn phòng cũng sẽ tham gia các sự kiện du lịch tại Việt Nam để giới thiệu về du lịch Nga; tổ chức các sự kiện quảng bá về du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á trên đất Nga; thiết lập quan hệ với các văn phòng, cơ quan đại diện du lịch của các quốc gia khác tại Đông Nam Á để đẩy mạnh hợp tác, phát triển.

Đồng thời tư vấn nhằm thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Nga vào Đông Nam Á và nghiên cứu nhằm đề xuất những giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển thị trường Đông Nam Á.

Văn phòng còn có chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và các nước Đông Nam Á thu hút khách du lịch, giúp cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến tại thị trường này.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong quý I/2016 tăng 13,5%, đạt 108.750 lượt khách.