Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga phải sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh ở Bắc cực để bảo vệ lợi ích quốc gia tại khu vực có nhiều tài nguyên thiên nhiên này