Một đoàn học sinh hớn hở ùa vào phòng game tương tác trong bảo tàng Newseum (bảo tàng báo chí Mỹ) trước một ngày bảo tàng khai trương.