Lời xin lỗi chính thức được Quốc hội nước này đưa ra vào hôm nay (27/5). Cùng với lời xin lỗi là gói viện trợ 3 triệu USD để giúp cựu binh chi trả các khoản tiền liên quan đến đời sống của họ như chăm sóc y tế, an sinh xã hội…