9 tháng đầu năm 2016, NET đạt hơn 603,4 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 1,5% và 85 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16%. Như vây, công ty đã vượt 6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (mã NET - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016.

Doanh nghiệp này đạt hơn 226 tỷ đồng doanh thu thuần quý III/2016, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của NET chỉ tăng nhẹ 6,7% nên lợi nhuận gộp của công ty lên mạnh 37% và đạt hơn 62,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế của công ty chỉ tăng 9,4% và đạt hơn 27,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của NET đạt gần 22 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3%.

NET lai 9 thang vuot 6% ke hoach ca nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, NET đạt hơn 603,4 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 1,5% và 85 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16%. Như vây, công ty đã vượt 6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.