Bà con nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) đang bước vào thu hoạch vụ thu đông 2016, với giá nếp ở mức khá cao, thương lái thu mua tại ruộng từ 5.400 - 5.600 đồng/kg...

Nep tang gia, nong dan lai kha - Anh 1

Bà con nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) đang bước vào thu hoạch vụ thu đông 2016, với giá nếp ở mức khá cao, thương lái thu mua tại ruộng từ 5.400 - 5.600 đồng/kg, tăng trên 600 đồng/kg so với vụ hè thu.

Theo Phòng NN-PTNT Phú Tân, vụ thu đông toàn huyện xuống giống được hơn 23.700ha lúa nếp. Đến nay đã thu hoạch trên 300ha, năng suất bình quân đạt 5,72 tấn/ha.

Với giá hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi khoảng 20 triệu đồng/ha.