TT - Nếu phần đường mình đi bị phía ngược chiều lấn ngáng hết thì sẽ không tiến lên được, gọi là ùn tắc. Hiện tại, tất cả ngã tư thiếu dải phân cách đều rơi vào tình trạng thông xe cực chậm.